"логотип підприємства"

ТзОВ "Техносервіс ЛТД"

Головна
Про нас
Історія підприємства
Наші реквізити
Ключові спеціалісти
Наша продукція
Системи автоматики
Електрообладнання
Продаємо обладнання
Вакансії

Найкращі автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП)

Нами розроблені та впроваджені ряд АСК ТП (подивіться на детальний перелік).

АСК ТП призначені для автоматичного керування технологічними процесами промислових підприємств. Ми будуємо їхна сучасних високонадійних програмно-технічних засобах фірми PEP-Kontron, які забезпечують виконання заданих функцій керування, регулювання, збору і представлення інформації оператору.

ТС-501

Основні функції АСК ТП для газоперекачуючих агрегатів та загальностанційного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів (для інших об'єктів - інші функції):

  • Керування режимами роботи ГПА (пуск, нормальна і аварійна зупинка, екстренна аварійна зупинка, і т.д. );
  • Автоматичний захист ГПА на всіх режимах роботи;
  • Антипомпажне регулювання;
  • Представлення оператору інформації на моніторі, цифрових індикаторах і сигнальних табло;
  • Забезпечення підготовки даних ( цифрових та аналогових сигналів ), їх архівування та передачу на робочі станції диспетчера, головного інженера, начальника КС і т.п.;
  • Керування загальностанційним обладнанням (БПТГ, БППГ, АПО, котельня, кранова об’язка КС, система пожежогасіння та інше ).

Живлення всіх систем АСК ТП для КС забезпечується від основної мережі змінного однофазного струму з напругою ~220В (+22В, -33В), 50Гц(+1Гц, -1Гц) та резервної мережі постійного струму з напругою =220В (+22В, -33В). Системи побудовані на основі найновіших контролерів виробництва PEP-Kontron, призначених для побудови розподілених систем АСК ТП з застосуванням як локального, так і розподіленого вводу-виводу компанії WAGO.

Контролери Kontron є в максимальній степені гнучкою системою керування. Вони мають унікальні комунікаційні можливості, завдяки наявності великого спектру мереж та інтерфейсів : FastEthernet, Profibus DP Master/Slave, CAN, DeviceNet, USB, RS-232. Наявність графічного DVI–інтерфейса розширює його можливості по візуалізації. Малі розміри контролерів (товщина близько 70мм ) забезпечують його установку на DIN рельсу в малогабаритні промислові комутаційні шафи. Пасивна система охолодження без вентиляторів забезпечують високу надійність та безперебійну роботу контролера протягом 240000 год.

Внутрішній монтаж наших АСК ТП задовільняє найвищим технічним вимогам, мнемосхеми систем естетично досконалі:
мнемосхема1 мнемосхема2 мнемосхема3

Наші вироби відповідають вимогам серії міжнародних стандартів ISO 9001, регулярно отримують свідоцтва про державну метрологічну атестацію. Технічна документація відповідає вимогам ЄСКД. При постачанні за межі держави ми додаємо сертифікат про походження товару СТ-1.

© 2008,ТзОВ "Техносервіс ЛТД"